Vedtekter

Her finner dere HSMKs gjeldene vedtekter, sist vedtatt av årsmøtet 11.2.2014.