Informasjon til instruktører i HSMK

Alle instruktører skal føre timeliste hver gang. Alt oppmøte og fravær skal føres opp, årsak til fraværet dersom dette er kjent.

De som er selvstendig næringsdrivende bruker timelisten som grunnlag for å fylle ut faktura. Faktura og utfylt timeliste mailes hsmk@hsmk.no . Alle timelister og fakturaer som er levert før den 10. i påfølgende mnd vil komme med på lønnsutbetaling innen den 20. i mnd.

Spørsmål rundt timer og instruksjon rettes til Håvard Ravnestad, havardravnestad@gmail.com
.

---

---